cz de en es
Dceřiná společnost České zbrojovky Uherský Brod
 

O společnosti


Agónie Zbrojovky Brno

Po roce 1989 se v našem průmyslu událo mnoho, do té doby nepředstavitelných změn. Ve Zbrojovce Brno průběžně vznikaly nové zbraně a známé Z v kruhu mělo a stále má ve světě dobré jméno. Zbrojovka Brno měla výrobní zařízení, mnoho zkušených zaměstnanců a schopné konstruktéry. Přesto se po několika oživeních, pádech a změnách majitelů, dostala do otevřené agónie, která na podzim roku 2003 vyvrcholila vyhlášením konkurzu. V polovině roku 2006 brněnská Zbrojovka ukončila výrobu zbraní a v lednu 2007 proběhla dražba výrobního areálu Zbrojovky Brno.

Nastupuje BRNO RIFLES

Problémy brněnské Zbrojovky paradoxně nahrávaly zájmům České zbrojovky Uherský Brod, která ještě ve 90. letech minulého století vyráběla vlastní brokové, kulové a kulobrokové kozlice, jejichž výroby se však vzdala v rámci rozšiřování výroby a modernizace opakovacích kulovnic. Sledování vývoje situace v České republice pak vyústilo ve šťastný nápad nevyvíjet vlastní nové zbraně, ale zachránit nadějné konstrukce krachující brněnské Zbrojovky. Na jaře roku 2004 byla založena společnost BRNO RIFLES, s.r.o, kterou v listopadu převzala společnost EXIMAT, a.s., vlastnící většinový podíl akcií České zbrojovky Uherský Brod. BRNO RIFLES se tak stala sestrou CZUB a „sourozenectví“ obou firem bylo do jisté míry potvrzeno, když se jednatelem BRNO RIFLES stal Ing. Kamil Ružák, MBA, člen dozorčí rady a bezpečnostní ředitel CZUB.

Blýskání na lepší časy

Volba názvu společnosti BRNO RIFLES říkala každému, kdo se pohybuje ve zbrojních kruzích, odkud vítr vane. Dobré jméno, ukazující na návaznost ke Zbrojovce Brno, se stalo jedním z pilířů následujících, čili současných, úspěchů nové společnosti. Dění okolo „umírající“ Zbrojovky Brno však nejdříve muselo dospět, a také dospělo, k závěru. V červnu 2006 byla ukončena výroba zbraní a k 31. srpnu byli propuštěni poslední zaměstnanci. Hned poté, začátkem září 2006, společnost BRNO RIFLES na veřejné dražbě vydražila obráběcí centra a část dalšího strojového vybavení Zbrojovky Brno. Dražitelé nemínili zbytečně mrhat financemi, proto neměli zájem o stroje na výrobu hlavní a pažeb. Tyto stroje vlastní CZUB a je tedy jednodušší hlavně a pažby nakupovat z Uherského Brodu. Další úsilí pak směřovalo k zajištění nákupu průmyslových práv nejperspektivnějších zbraní portfolia bývalé Zbrojovky Brno, kozlicím BO řady 800 a kulovnicím Brno Effect. Snadné rovněž nebylo najít původní zaměstnance Zbrojovky Brno, kterých společnost BRNO RIFLES nakonec přijala do poloviny října dvacet devět. Všechno úsilí vedlo ke šťastnému konci a už 15. ledna 2007 vyexpedovala BRNO RIFLES první kozlice, které podle smluvních vztahů odkoupila její sestra Česká zbrojovka Uherský Brod, zajišťující pro BRNO RIFLES všechny činnosti související s obchodem.

Prodej areálu brněnské Zbrojovky

Areál brněnské Zbrojovky o rozloze 22,5 ha byl koncem ledna 2008 vydražen za rekordní částku 707 miliónů korun. Získala jej slovenská holdingová společnost J&T, která však nemá s výrobou zbraní nic společného. Tento stav vyvolal mnoho otazníků.

Nájemní smlouva byla s novým majitelem prodloužena a výroba pokračovala v pronajatých prostorách. Je však nutné konstatovat, že tovární areál v současném stavu a podobě nemá do budoucna šanci na přežití. Je zřejmé, že bude mít jiné využití než doposud. Proto musíme být připraveni i na případné stěhování výroby. Každopádně však chceme zůstat v Brně a pokračovat v místní tradici výroby loveckých zbraní.

Současný stav společnosti Brno Rifles s.r.o.

Společnost začala v roce 2009 hledat odpovídající prostory, které by nahradily původní výrobní a montážní haly. Tento krok si vyžádal stále se horšící stav budov, velké režijní náklady související s původními plochami a také nově zvolená strategie firmy.

Uskutečnil se výběr vhodné lokality, kterou odsouhlasily nadřízenými orgány společnosti. Slavná tradice Zbrojovky tedy bude pokračovat - a to v BRNĚ.
 


O společnosti

 

Kontakt

ZBROJOVKA BRNO s.r.o.
Lazaretní 1/7
615 00 Brno - Zábrdovice
Česká republika

www.czub.cz/cz/contact/122-kontakt.aspx